nieuws

Koningspelen koud maar toch geslaagd

Vrijdag 21 april vonden de Koningsspelen weer plaats. Voor de Vlindertuin weer het moment om samen een activiteit te vieren. Voor de locatie werd uitgeweken naar de velden van voetbalvereniging de Leeuw in Brunssum. Na het dansen van de Okido begonnen de verschillende sport- en spelactiviteiten. Mees Marco zorgde voor gezellige muziek en de andere juffen en meester hielpen bij de spellen. Het was koud maar toch gingen onze kanjers door. Na afloop volgde dan ook een verdiende medaille. De groepen 1 t/m 4 genoten vervolgens van hun koningslunch op het sportveld zodat de groep 1 en 2 daar kon worden opgehaald en groep 4 lekker kon gaan schoolzwemmen. De groepen 5 t/m 8  aten hun koningslunch lekker in de groep. 

Ondanks de kou was het een geslaagde dag. Wij willen de ouderraad en de hulpouders dan ook ontzettend bedanken voor hun hulp en inzet.

klik hier voor de foto's