NIEUWS

Fruitboom planten in het kader van LEA

Start van de Lokaal Educatieve Agenda Brunssum

 Start van de Lokaal Educatieve Agenda Brunssum (LEA)

Het planten van een fruitboom markeerde onlangs de start van de Lokaal Educatieve Agenda in Brunssum. Deze duurzame actie werd uitgevoerd door onder andere een aantal basisschoolkinderen en bestuurder Ryszard Kruszel.   

Op donderdag 28 november 2019 werd deze fruitboom geplant bij de Brede School in Treebeek/Brunssum. Deze actie markeerde op symbolische wijze de start van de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) Brunssum. Elke vier jaar stelt de gemeente de Lokale Educatieve Agenda vast, zo ook officieel op die donderdag. In die agenda worden de onderwijsthema’s vastgelegd voor basisscholen, maar ook voor peuterspeelzalen en de kinderopvang. De Lokaal Educatieve Agenda in Brunssum zal zich in de komende vier jaar niet alleen richten op 'duurzaamheid', maar ook op thema's als gezondheid, veiligheid en talentontwikkeling.

Inbreng van de kinderen staat centraal

Het vaststellen van de LEA gebeurde ook in het bijzijn van de kinderen die een inbreng hebben gehad in de samenstelling van de agenda. Zo is duurzaamheid een thema dat nadrukkelijk door leerlingen van Brunssumse scholen is ingebracht. Vroeger bepaalde de gemeente die agenda maar nu kregen vooral kinderen de ruimte om mee te praten en mee te beslissen. Dat gebeurde tijdens een speciale kinderraad op 3 april. Ook sprak de gemeente met ouders, de basisscholen en andere professionals die betrokken zijn bij het opgroeiende kind.