NIEUWS

Ernst en Bobbie komen naar de Vlindertuin

30-08-2018

Beste ouder(s) / verzorger(s) van peuters en leerlingen van de Brede School Treebeek,

Op dinsdag 4 september wordt de Brede School Treebeek verrast met een bezoek en optreden van Ernst, Bobbie en de rest. Zij zullen om 14.25 uur op het schoolplein arriveren. Wij verzamelen met alle kinderen op het sportveld achter de school. De voorstelling zal tot ongeveer 15.00 uur duren. Ouders zijn van harte welkom om ook te komen kijken.

Voor de peuters van peuteropvang ’t Hummelhutje betekent dit dat de kinderen om 14.15 uur door de ouders bij de peuteropvang worden opgehaald. Ouders en kinderen die het leuk vinden de voorstelling bij te wonen gaan onder verantwoordelijkheid van de ouder naar het grasveld achter de school. De peuterleidster(s) zal/zullen hierbij ook aanwezig.

Voor de leerlingen van basisschool St. Franciscus betekent dit dat ze de mogelijkheid hebben om het optreden bij te wonen. Diegene die dat willen blijven om 14.15 uur bij de leerkracht in de groep en gaan daarna samen naar buiten en nemen plaats op het grasveld, onder begeleiding van de leerkracht.

Voor de leerlingen en ouders van basisschool De Vlindertuin betekent dit dat alle kinderen van de onderbouw (groep 1-4) om 15.00 uur opgehaald moeten worden op de locatie bovenbouw. Leerkrachten en leerlingen komen vanuit de onderbouw samen naar de Brede School gewandeld om de voorstelling bij te wonen. Voor de leerlingen van de bovenbouw valt deze voorstelling onder schooltijd.

Ouders die willen komen kijken sluiten aan bij de groep van hun kind om de voorstelling bij te wonen. Zo kunnen we na afloop allemaal rustig, eventueel onder begeleiding van ouders (onderbouw) naar huis kan gaan. Alle leerlingen van de onderbouw van beide scholen moeten om 15.00 uur op het grasveld opgehaald worden bij de eigen groepsleerkracht.

Zijn er nog vragen dan kunt u altijd contact opnemen met de directies van beide scholen, Frank van Erve en Birgit Vrijman.

Met hartelijke groet,

Directies peuteropvang ’t Hummelhutje, basisschool De Vlindertuin en St. Franciscus