7a de Emoji's

Groep 7a: De Emoji's

Wij zijn De Emoji's en zitten in groep 7a. We hebben onze groepsnaam aan het begin van het schooljaar zelf mogen kiezen en daar zijn we trots op!

We hebben 22 kinderen in de klas: 12 jongens en 10 meisjes.

Onze klas bevindt zich op locatie bovenbouw, op de bovenverdieping. 
We hebben 1 juf, juf Tessa. Zij werkt de hele week in onze groep.
Wij vinden de Kanjertraining erg belangrijk en dit zie je terug in hoe we met elkaar omgaan. We vertrouwen elkaar, we helpen elkaar, we lachen elkaar niet uit en we doen niet zielig!

Heel veel groetjes en misschien zien we elkaar gauw!

De Emoji's en juf Tessa