Groep 1D/2D de Sterren

Hallo, wij zijn groep 1D/2D ofwel de Sterren.

Deze naam hebben de kinderen zelf bedacht voor de groep.

Het is een naam die echt bij ons past, want wij laten elkaar stralen door ervoor elkaar te zijn en omdat we mogen zijn wie we willen zijn. De kinderen zijn erg nieuwsgierig en leergierig. Ze leren themagericht via spel en activiteiten. Kleuters leren vooral in situaties waarin ze worden uitgedaagd om oplossingen te zoeken die tot inzichten en kennis leiden en begrippen versterken. Interactie en een betekenisvolle leeromgeving vinden wij daarom heel belangrijk. Op woensdag hebben we een MatriXleerspel. Daarin komen de vakgebieden door middel van eenvoudige spellen nog eens extra aan bod.

Het beredeneerd aanbod sluit aan bij de belevingswereld van deze kinderen en tegelijkertijd worden ze uitgedaagd waardoor ze zich op een positieve manier kunnen blijven ontwikkelen. Wil je een keer meemaken of zien hoe we in de klas spelen, lachen, werken en leren, maak dan een afspraak voor een bezoekje.

Groetjes
Juf Luciënne en de kinderen van de Sterren.