Groep 1B/2B de Goudvisjes

Hallo, wij zijn groep 1B/2B ofwel de Goudvisjes.

Groep 1/2 B: De Goudvisjes

Hallo, wij zijn groep 1/2B ofwel de Goudvisjes.

Het is een naam die echt bij ons past. Bij de Goudvisjes schitteren wij als een vis in het water! Wij zijn er voor elkaar en mogen zijn wie we willen zijn.

De kinderen zijn erg nieuwsgierig en leergierig. Ze leren themagericht via spel en activiteiten. Kleuters leren vooral in situaties waarin ze worden uitgedaagd om oplossingen te zoeken die tot inzichten en kennis leiden en begrippen versterken. Interactie en een betekenisvolle leeromgeving vinden wij daarom heel belangrijk. Het beredeneerd aanbod sluit aan bij de belevingswereld van deze kinderen en tegelijkertijd worden ze uitgedaagd waardoor ze zich op een positieve manier kunnen blijven ontwikkelen. Wil je een keer meemaken of zien hoe we in de klas spelen, lachen, werken en leren, maak dan een afspraak voor een bezoekje.

Groetjes,

Juf Vivian en de kinderen van de Goudvisjes.