Groep 1A/2A de dino"s

Hallo, wij zijn groep 1A/2A ofwel de Dino’s.

Deze naam hebben de kinderen zelf bedacht voor de groep.

Wij hebben veel plezier. Ook hebben wij samen een Dinolied gemaakt. In ons Dinolied zingen wij dat wij niet boos zijn, maar blij en dat wij elkaar helpen. Dat doen wij ook! Wij zijn er voor elkaar en mogen zijn wie we willen zijn. De kinderen zijn erg nieuwsgierig en leergierig. Ze leren themagericht via spel en activiteiten. Kleuters leren vooral in situaties waarin ze worden uitgedaagd om oplossingen te zoeken die tot inzichten en kennis leiden en begrippen versterken. Interactie en een betekenisvolle leeromgeving vinden wij daarom heel belangrijk. Het beredeneerd aanbod sluit aan bij de belevingswereld van deze kinderen en tegelijkertijd worden ze uitgedaagd waardoor ze zich op een positieve manier kunnen blijven ontwikkelen. Wil je een keer meemaken of zien hoe we in de klas spelen, lachen, werken en leren, maak dan een afspraak voor een bezoekje.

Groetjes

Juf Resie en de kinderen van de Dino’s.