Ziekmelden

Ziekmeldingen dienen via Parro doorgegeven te worden aan de groepsleerkracht.
Is een leerling niet op school en niet afgemeld dan belt de conciërge zo snel mogelijk naar huis.