Vakantie- en studiedagen

Voor alle scholen van Onderwijsstichting MOVARE - dus ook voor onze school - geldt de vakantieregeling Zuid- en Midden-Limburg, zoals deze is opgesteld door de regionale Initiatiefgroep Vakantieregeling 2019-2020 en vastgesteld door het College van Bestuur na verkregen positief advies van de GMR.

Schooljaar 2019-2020

Herfstvakantie         - maandag 14 oktober tot en met vrijdag 18 oktober 2019
Kerstvakantie          - maandag 23 december 2019 tot en met vrijdag 3 januari 2020
Carnavalsvakantie -
maandag 24 februari tot en met vrijdag 28 februari 2020
Pasen                        - maandag 13 april 2020

Meivakantie             -
maandag 20 april tot en met vrijdag 1 mei 2020
Bevrijdingsdag         - 5 mei 2020
Hemelvaart  
            -
donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei 2020
Pinksteren                 -
maandag 1 juni 2020
Zomervakantie        -
maandag 13 juli tot en met vrijdag 21 augustus 2020

Eerste schooldag schooljaar 2019-2020 maandag 19 augustus

 studiedagen :        23 oktober 2019,  6 december 2019, 4 maart 2020, 4 mei 2020
                              en 17 juni 2020