Vakantie- en studiedagen

Voor alle scholen van Onderwijsstichting MOVARE - dus ook voor onze school - geldt de vakantieregeling Zuid- en Midden-Limburg, zoals deze is opgesteld door de regionale Initiatiefgroep Vakantieregeling 2019-2020 en vastgesteld door het College van Bestuur na verkregen positief advies van de GMR.

Schooljaar 2020- 2021
Herfstvakantie           maandag 19 oktober tot en met vrijdag 23 oktober 2020
Kerstvakantie            maandag 21 december 2020 tot en met vrijdag 1 januari 2021
                                    vrijdag 18 december 2020 kinderen vrij 12.00 u ( OB) en 12.15 u ( BB)

Carnavalsvakantie   
maandag 15 februari tot en met vrijdag 19 februari 2021
                                    Kleuters 10 februari vrije woensdagt en vrijdag 12 februari naar school.
                                    vrijdag 12 februari 2021 kinderen vrij 12.00 u ( OB) en 12.15 u (BB)
Pasen                        vrijdag 2 april tot en met 2e paasdag 5 april 2021
                                    Kleuters 21 april 2021 vrije woensdag en vrijdag 23 april 2021 school
Koningsdag(en)        maandag 26 april en Koningsdag 27 april 2021
Meivakantie
             
maandag 3 mei tot en met vrijdag 14 mei 2021
Pinksteren                  
maandag 25 mei 2021
Zomervakantie          
maandag 26 juli tot en met vrijdag 3 september 2021 
                                    vrijdag 23 juli 2021 kinderen vrij 12.00 u ( OB) en 12.15 u (BB)

Studiedagen :           28 oktober 2020, 13 november 2020, 11 juni 2021, 14 juli 2021

Schooljaar 2019-2020
Zomervakantie        -
maandag 13 juli tot en met vrijdag 21 augustus 2020