Vakantie- en studiedagen

Voor alle scholen van Onderwijsstichting MOVARE - dus ook voor onze school - geldt de vakantieregeling Zuid- en Midden-Limburg, zoals deze is opgesteld door de regionale Initiatiefgroep Vakantieregeling 2021-2022 en vastgesteld door het College van Bestuur na verkregen positief advies van de GMR.

Schooljaar 2021- 2022
Herfstvakantie           maandag 25 oktober tot en met vrijdag 29 oktober 2021

Kerstvakantie            maandag 27 december 2021 tot en met vrijdag 7 januari 2022
                                   Vrijdag 24-12-2021 groepen 3 en 4 8.30 - 11.30 uur les. Groepen 5 tot en met 8 8.45-11.45 uur les.

Carnavalsvakantie   
maandag 28 februari tot en met vrijdag 4 maart 202       
Paasmaandag          18 april 2022

Meivakantie
             
maandag 25 april tot en met vrijdag 6 mei 2022
Hemelvaart             
donderdag 26 mei tot en met vrijdag 27 mei 2022
Pinkstermaandag     6 juni 2022
Zomervakantie          
maandag 25 juli tot en met vrijdag 2 september 2022
                                   

Studiedagen :           9 februari 2022, 15 april 2022, 25 mei 2022, 13 juni 2022, 6 juli 2022
groepen 1 tot en met 3 woensdag 23 februari 2022 vrije dag