Vakantie- en studiedagen

Voor alle scholen van Onderwijsstichting MOVARE - dus ook voor onze school - geldt de vakantieregeling Zuid- en Midden-Limburg, zoals deze is opgesteld door de regionale Initiatiefgroep Vakantieregeling 2018-2019 en vastgesteld door het College van Bestuur na verkregen positief advies van de GMR.

Schooljaar 2017-2018

Herfstvakantie         - maandag 15 oktober tot en met vrijdag 19 oktober 2018
Kerstvakantie          - maandag 24 december 2018 tot en met vrijdag 4 januari 2019
Carnavalsvakantie -
maandag 4 maart tot en met vrijdag 8 maart 2019
Pasen                        - maandag 22 april 2019 (valt in meivakantie)

Meivakantie             -
maandag 22 april tot en met vrijdag 3 mei 2019
Hemelvaart              -
donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei 2019
Pinksteren                 -
maandag 10 juni 2019
Zomervakantie        -
maandag 8juli tot en met vrijdag 16 augustus 2019

Eerste schooldag schooljaar 2019-2020 maandag 19 augustus

studiedagen: 18 september, 8 november, 11 februari, 13 juni
Er zal nog 1 studiedag gepland worden in de tweede helft van het schooljaar.