schooltijden

Onze schooltijden:                                         

Maandag

Locatie onderbouw: 8.30-12.00 uur en 13.00-15.00 uur

Locatie bovenbouw: 8.45-12.15 uur en 13.15-15.15 uur

Dinsdag

idem

Woensdag

Locatie onderbouw: 8.30-12.30 uur

Locatie bovenbouw: 8.45-12.45 uur

Donderdag

Locatie onderbouw: 8.30-12.00 uur en 13.00-15.00 uur

Locatie bovenbouw: 8.45-12.15 uur en 13.15-15.15 uur

Vrijdag

Idem

Groep 1 en 2 vrij

Ochtendpauze

Onderbouw groep 3 en 4 10.00-10.15 uur

Onderbouw groep 1 en 2 10.25-10.40 uur

Bovenbouw 10.30-10.45 uur

Middagpauze

Onderbouw: 12.00-13.00 uur

Bovenbouw: 12.15-13.15 uur

We hanteren het continurooster waarbij alle kinderen tussen de middag overblijven op school.

We hanteren op iedere locatie een kwartier inlooptijd. Locatie onderbouw gaat open om 8.15 uur, locatie bovenbouw om 8.30 uur. Vanaf dit tijdstip is de leerkracht in de klas om de kinderen te verwelkomen.

Wij doen een dringend beroep op alle ouders en kinderen ervoor te zorgen op tijd op school te zijn, zodat de groepen niet onnodig gestoord worden tijdens hun kring, spreekbeurt of naar de gym gaan.

De kinderen mogen, uiteraard mét ouders en eventuele zusjes of broertjes, de school binnenkomen als de tweede bel is gegaan. Bij slecht weer mag dit al eerder. Voorkom geluidsoverlast voor de groepen door niet op de gangen te blijven praten nadat de lessen zijn begonnen.

Stel vragen aan de leerkracht na schooltijd, hij/zij heeft dan meer tijd. Maak voor een gesprek van tevoren een afspraak met de leerkracht.

Wij verzoeken de ouders die hun kinderen ‘s middags komen halen niet eerder dan vijf minuten voor het einde van de schooltijd op de speelplaats te wachten.

Honden mogen niet mee de school in, zij moeten buiten de schoolpoort wachten.