Schoolondersteuningsprofiel

Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is een nieuw instrument. In het SOP wordt vastgelegd welke ondersteuning een school kan bieden en welke ambities de school heeft voor de toekomst. Het profiel wordt door het team van de school samengesteld. Het SOP wordt voor advies ook voorgelegd aan de medezeggenschapsraad van de school. Op die wijze kunnen ouders ook meepraten. Uiteindelijk wordt het SOP vastgesteld door het bestuur van de school.
De school plaatst (een samenvatting van) het profiel in de schoolgids, zodat voor iedereen (ouders, leerlingen en andere partijen) te lezen is welke ondersteuningsmogelijkheden de school biedt.
Het SOP zal kunt u op de schoolsite terug vinden onder het kopje downloads.