over ons

Korte typering
Onze school is met ingang van schooljaar 2016-2017 gestart als basisschool De Vlindertuin. De Vlindertuin is ontstaan uit een fusietraject tussen de openbare Jenaplan Basisschool en Basisschool Koningin Beatrix . Tijdens dit traject zijn een veelheid aan zaken aan de orde gekomen en er is goed nagedacht over hoe wij onderwijs willen geven.

Algemeen bijzonder
De identiteit van de school wordt bepaald door de mensen die samen de school vormen en de waarden die zij met elkaar delen. Identiteit is dus geen kwestie van kiezen, maar van delen. De identiteit van BS De Vlindertuin is algemeen bijzonder. Dit houdt in dat BS De Vlindertuin niet gebonden is aan een bepaalde geloofs- of levensovertuiging, maar ook geen openbare school is.

Situering van de school
Basisschool De Vlindertuin is verdeeld over 2 locaties. De klassen 1 t/m 4 zijn gehuisvest aan Ir. De Katstraat 33 in Treebeek en de klassen 5 t/m 8 zijn in de Brede School Brunssum West gehuisvest. Hierin zijn ook gevestigd: een Peuterspeelzaal, Basisschool St. Franciscus en de naschoolse opvang.

Schoolgrootte
Momenteel volgen ongeveer 330 kinderen onderwijs op BS De Vlindertuin.
Het team inclusief ondersteunend personeel bestaat uit een directeur, 1 intern-begeleider, 17 groepsleerkrachten, 5 ondersteuners, 1 vakleerkrachten muziek, 1 vakleerkracht gym en 1 conciërge.