Ouderraad

De ouderraad van Basisschool de Vlindertuin:

In overleg met het team is besproken welke activiteiten er dit schooljaar op de kalender komen te staan. Het zijn (grotendeels) dezelfde activiteiten die we allemaal al kennen en hier en daar komt ook een nieuwe activiteit voorbij. Wij als ouderraad gaan deze activiteiten in nauwe samenwerking met het team weer vol enthousiasme organiseren. Maar dat kunnen we niet alleen. Ook dit schooljaar zullen wij weer een beroep doen op uw hulp. Zonder de inzet van hulpouders is het onmogelijk deze geweldige activiteiten neer te zetten voor onze kinderen. We zijn één school op twee locaties. Vooral die eenheid als school willen wij zoveel mogelijk een rode draad laten zijn bij de activiteiten. De school wordt groter, maar de intieme 'ons kent ons'- sfeer willen we behouden! Daar zetten we onze schouders onder. Een compleet overzicht van de activiteiten die gepland staan presenteren wij aan jullie tijdens de algemene informatieavond begin van het schooljaar. Wij als oudervereniging hebben er zin in. We gaan er samen met u en de kinderen iets geweldigs van maken !

Voor dit schooljaar is de minimale ouderbijdrage vastgesteld op 20 euro per leerling. Daarnaast wordt later in het jaar (mei-juni) een bijdrage gevraagd voor het schoolreisje. De bijdrage hiervan is afhankelijk van de kosten van de excusie en zal rond de 20 euro bedragen.

De ouderbijdrage zal via de penningmeester van de oudervereniging worden geïnd. U krijgt hier begin schooljaar bericht over.

KInderen van ouders die geen of maar een gedeelte van de ouderbijdrage betalen, kunnen van de betreffende buitenschoolse activiteiten uitgesloten worden.

Ouders die de ouderbijdrage niet kunnen betalen, kunnen gebruik maken van de stichting 'leergeld'. Hiervoor kunt u met de schoolleiding contact opnemen.

De ouderbijdrage is en blijft een vrijwillige bijdrage maar is absoluut nodig om de diverse activiteiten voor onze kinderen mogelijk te maken.