Ouderraad

De ouderraad van Basisschool de Vlindertuin:

Maak kennis met de leden van de ouderraad 
Brief ouderbijdrage

In overleg met het team is besproken welke activiteiten er dit schooljaar op de kalender komen te staan. Het zijn (grotendeels) dezelfde activiteiten die we allemaal al kennen en hier en daar komt ook een nieuwe activiteit voorbij. Wij als ouderraad gaan deze activiteiten in nauwe samenwerking met het team weer vol enthousiasme organiseren. Maar dat kunnen we niet alleen. Ook dit schooljaar zullen wij weer een beroep doen op uw hulp. Zonder de inzet van hulpouders is het onmogelijk deze geweldige activiteiten neer te zetten voor onze kinderen. We zijn één school op twee locaties. Vooral die eenheid als school willen wij zoveel mogelijk een rode draad laten zijn bij de activiteiten. De school wordt groter, maar de intieme 'ons kent ons'- sfeer willen we behouden! Daar zetten we onze schouders onder. Wij als oudervereniging hebben er zin in. We gaan er samen met u en de kinderen iets geweldigs van maken !

Voor dit schooljaar is de ouderbijdrage vastgesteld op 35 euro per leerling. 

De ouderbijdrage zal via de penningmeester van de oudervereniging worden geïnd. U krijgt hier begin schooljaar bericht over.

Ouders die de ouderbijdrage niet kunnen betalen, kunnen gebruik maken van de stichting 'leergeld'. Hiervoor kunt u met de schoolleiding contact opnemen.

De ouderbijdrage is en blijft een vrijwillige bijdrage, maar is absoluut nodig om de diverse activiteiten voor onze kinderen mogelijk te maken.