Onderwijsstichting Movare

Onze school maakt deel uit van Onderwijsstichting MOVARE. Deze stichting telt 48 scholen, met in totaal 52 locaties, in de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Onderbanken, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein en Vaals. Dit zijn 44 ‘reguliere’ basisscholen, 3 scholen voor speciaal basisonderwijs en 1 school voor speciaal (voortgezet) onderwijs, met in totaal ongeveer 11.711 leerlingen. MOVARE kent rooms-katholiek, oecumenisch, protestants-christelijk, algemeen bijzonder en openbaar onderwijs.

Missie
MOVARE werkt vanuit de missie ‘Onderwijs op maat voor elk kind'. Dit gebeurt met autonomie,authenticiteit en met respect. Zowel voor elkaar als voor de wereld waarin wij leven.

Bestuur
De stichting wordt bestuurd door het College van Bestuur. Het College is werkgever voor alle medewerkers van MOVARE op de scholen en de medewerkers van het bestuursbureau. Het College van Bestuur bestaat uit de heer drs. R.S.T. Kruszel (voorzitter) en mevrouw J.P.G.M. Huijnen-Becks MLC (lid).


Bereikbaarheid MOVARE-bestuursbureau

Tel: 045-546 69 50
E-mail: info@movare.nl

Bezoekadres
Heyendallaan 55b
6460 AA Kerkrade

Postadres
Postbus 12
6460 AA Kerkrade

Voor actualiteiten en gegevens over de stichting verwijzen wij u naar de website www.movare.nl.